Castell Nou de Llinars

El Castell Nou, emplaçat en el mateix nucli del poble, és un dels millors palaus renaixentistes conservats del país. Fou construït per encàrrec de Riambau de Corbera-Sant Clement entre el 1548 i el 1558, després de l'ensorrament del Castell Vell pel terratrèmol de 1448.

És una casa forta de planta quadrada, d'uns 27 metres de costat. A cada angle hi havia un petit baluard i un torricó de planta triangular, dels quals només queden els dos de la part nord. Durant les guerres civils del segle XVIII els van desmuntar per evitar l'aspecte militar del castell.

Tot l'edifici és de paredat, amb els angles i les finestres de pedra granítica de la comarca, tallada amb molta cura i que es manté sense el més lleuger desgast.

El palau és de dues plantes. La porta principal té amples dovelles i un escut amb cinc corbs entre dos lleons, emblema dels Corbera, i la data del 1558.

Pel que fa a la decoració pintada, pot considerar-se un dels pocs exemples conservats de pintures de caràcter profà i al·legòric d'aquella època.

El Castell Nou és l'edifici més emblemàtic de la vila de Llinars del Vallès.


Història més recent del Castell de Llinars.

El ple de l'Ajuntament del dia 12 de novembre de 2018 va acordar l'adquisició del Castell Nou de Llinars i, d'acord amb les clàusules administratives particulars, l'adquisició s'ha fet per un import de 4 milions d'euros. 
Des del dia 15 de novembre, data de la signatura de l'escriptura de compravenda, el Castell Nou de Llinars del Vallès ha tornat a formar part del Patrimoni del municipi.


Raconets per passejar.Porta d'entrada al pati interior del castell.

Fatxada principal i l'escut.

La porta principal té amples dovelles, amb un escut al damunt.

L'escut amb cinc corbs entre dos lleons, emblema dels Corbera, i la data del 1558.