Font de la Tosca, Vallfogona

La Font de la Tosca es troba al municipi de Vallfogona del Ripollès. Comarca del Ripollès. Província de Girona.

La Tosca del Pinetar és una formació rocallosa de varies desenes de metres de gruix que s'ha anat formant a partir de la lenta i continua deposició, al llarg dels segles, del carbonat de calci dissolt en l'aigua de la font de la Tosca.
La pedra tosca o travertí és un tipus de roca calcària, molt porosa i poc densa, originada per precipitació de carbonat de calci a l'entorn de les fonts i llacs. Tal com passa amb les estalactites i estalagmites de dins d'una cova. La roca es forma quan l'aigua circula lentament i s'evapora, cristal·litzant el carbonat que porta dissolt, en forma de Calcita o Aragonita. Sovint la precipitació d'aquests minerals es fa sobre les restes d'herbes i molsa que viuen sobre la mateixa tosca i la roca atrapa les restes vegetals i pren les formes de tiges i fulles.