Santa Maria de Miralles

Santa Maria de Miralles és un municipi de Catalunya. Pertany a la província de Barcelona, a la comarca de l'Anoia i situat al sud-oest de la comarca.

 Castell de Miralles 

Dins del conjunt històric del Castell de Miralles poden diferenciar tres elements arquitectònics, l'Església de Santa Maria del Castell, les torres i restes d'antics habitatges, i el Castell de Miralles.

El Castell de Miralles és un dels castells més espaiosos de l'Anoia. Dona origen i nom al poble de Santa Maria de Miralles.
Aquest castell, bastit al segle X i anomenat per primer cop l'any 960, va pertànyer a algunes de les famílies de la noblesa catalana com els Cervelló, els Montcada o la família Miralles. Formà part dels Castells de la Frontera per la situació estratègica que té, s'alça sobre un turó des d'on es domina la Vall Alta de la riera de Miralles.

Actualment l'unic que resta del castell són quatre  parets en las que es pot  observar la planta rectangular del castell. Es tracta de murs obrats amb blocs petits, poc treballats i col·locats de manera semblant a opus spicatum (en forma d'espina de peix) i per dins recoberts amb morter de calç.

 ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL CASTELL 

L'església parroquial  de Santa Maria del Castell, d'estil romànic, fou edificada entre els segles XII i XIII. Actualment es troba en un estat de conservació força bo.
Aquesta església s'estructura en una nau estreta i llarga sense  absis, amb una volta de canó i portal d'arc rodó coronat amb un fris. Contenia un retaule gòtic de la Mare de Déu del Roser.

 RESTES DE L'ANTIC POBLE DE MIRALLES 

Dins del conjunt arquitectònic, a 30 m al sud del recinte del castell, s'hi troben les restes de 5 habitatges, refets  l'època moderna. La façana sud d'aquestes cases feia de muralla del castell i tenien dues torres, una a cada extrem de la muralla.
Aquestes torres avui en dia encara es troben en peu, construïdes de pedra i cobertes amb morter a l'interior dels murs. 
La torre ubicada més a l'est, de mida més gran, data de la baixa edat mitjana tal i com s'ha trobat en diferent documentació històrica. 

La torre amb la muntanya de Montserrat al fons.

Cliqueu la imatge per engrandir-la.